Uporabniška orodja

Orodja spletišča


interno_posredovanje_zahtevkov

Interno posredovanje zahtevkov

je namenjeno temu, da si lahko uporabniki kreirajo in med seboj posredujejo zahtevke, ki se jih potem preoblikuje v naročilo in pošlje dobavitelju.

Najbolj pogosto se uporablja ta modul za:

  • Večstopenjsko potrjevanje naročil

Zahtevek mora nadrejeni pregledati in potrditi pred samim naročilom ali pa ga mora pregledati več oseb. Uporablja se v primeru, če ima podjetje večstopenjsko potrjevanje naročil ali ločeno nabavo tako, da uporabnik kreira zahtevek in ga posreduje nadrejenemu ali v nabavo, ki zbira zahtevke in jih pretvori v naročila, ter posreduje dobaviteljem ali še pred tem komu v potrdilo.

Primer: Nadrejeni pred naročilom pregleda količine, artikle ali vrednost naročila

  • Zbiranje artiklov za kasnejše naročilo

Uporabnik lahko popisuje blago, ki ga mora naročiti v skladišču direktno v program Nabis PRO s pomočjo mobilnega telefona. Ta zahtevek lahko takoj ali kasneje pretvori v naročila in jih pošlje dobaviteljem.

  • Posredovanje zahtevka drugemu uporabniku v pregled

Ta možnost se lahko uporablja v primeru, da si več uporabnikov med seboj prepošilja en zahtevek in ga dopolnjujejo vsi dokler ni v njem vseh potrebnih artiklov, ki jih potrebuje celotno podjetje in se ga nato pošlje dobavitelju.

Primer: več pisarn v podjetju in si dopolnjujejo v en zahtevek kar kdor potrebuje, ko vsi dopolnijo ga pošljejo naprej dobavitelju

  • Zakriti podatki zaradi poslovnih skrivnosti

Uporablja se tako, da imajo določeni uporabniki omejen dostop, da ne vidijo cen, dobaviteljev in nič kar je lahko poslovna skrivnost. Vidijo le artikle, ki jim jih pripravi nadrejeni. Artiklom ti uporabniki lahko določijo le količino in to posredujejo nadrejenemu. Nadrejeni lahko zbira artikle več uporabnikov in jih pretvori v skupno naročilo, jih pošlje dobaviteljem ali še prej drugim nadrejenim v potrjevanje.

Več tukaj v navodilih

interno_posredovanje_zahtevkov.txt · Zadnja sprememba: 2023/06/16 14:45 uporabnika igor-navodila