Uporabniška orodja

Orodja spletišča


posiljanje_kosaric

Pošiljanje košarice

(možno samo z ustreznimi pravicami)

Ta modul omogoča pošiljanje košarice drugemu uporabniku v pregled ali obdelavo. Uporabnik A lahko uporabniku B pošlje pripravljeno košarico in jo potem uporabnik B spremeni in pošlje ali pošlje nespremenjeno dobavitelju v imenu uporabnika A ali uporabnika B. Lahko jo pa tudi vrne uporabniku A (če jo je potrebno popraviti/dopolniti). Ta možnost je urejena za podjetja, kjer imajo notranjo nabavo ali želijo, da naročila preden se pošljejo potrdi nadrejena oseba.

  • Obvestilo o novem naročilu

Obvestilo je vidno na začetni strani v oknu statistike

  • Gumb za pošiljanje

V košarici desno zgoraj nad naročili se pojavi gumb z imenom naslovnika

  • Gumb, za vračilo košarice pošiljatelju

Naslovniku se pojavi tudi gumb s katerim lahko vrne košarico pošiljatelju

  • Interne opombe, namenjene prejemnika košarice

Na levi še vedno opomba namenjena dobavitelju, na desni strani pa opomba za prejemnika košarice

  • Seznam prejetih košaric

Oseba, ki ima pravice za obdelavo in/ali pregled košaric dobi pri poslanih košaricah na strani seznam prejetih košaric z statusi. V kolikor si želimo ogledati določeno košarico kliknemo na ikono , če pa želimo urejati košarico pa kliknemo na. V primeru, da imamo vidno to ikono lahko več poslanih košaric vstavimo v svojo košarico in tako kombiniramo naročila več uporabnikov.Sistem nas tako postavi v košarico pošiljatelja, tako lahko v njegovem imenu uredimo košarico in/ali pošljemo naročila dobaviteljem. Možno je tudi samo delno poslati naročila in nadaljevati drugič. Ko obdelamo eno košarico se lahko vrnemo v seznam poslanih košaric s klikom na

Seznam košaric lahko vidimo po zavihkih za vse osebe do katerih imamo dostop (pravice)

lahko vidimo tudi prejete in poslane košarice .

  • Statusi

Prvi status je informativen za urejevalca košarice, da lahko vidi katero košarico obdeluje trenutno Drugi statusi se pojavijo v seznamu prejetih košaric:

košarica še neobdelana
delno obdelana košarica
košarica obdelana v celoti
košarico smo vrnili pošiljatelju
pošiljatelj je vpisal opombo
ročno spremenjen status

Če želimo neki košarici spremeniti status prisilno (da jo označimo kot zaključeno) kliknemo na ikono in se ikona spremeni

posiljanje_kosaric.txt · Zadnja sprememba: 2017/05/06 20:29 (urejanje v zunanjem urejevalniku)