Uporabniška orodja

Orodja spletišča


posiljanje_kosaric

Pošiljanje košarice/zahtevkov

(možno samo z ustreznimi pravicami)

Ta modul omogoča pošiljanje košarice drugemu uporabniku v pregled ali obdelavo. Uporabnik A lahko uporabniku B pošlje pripravljeno košarico in jo potem uporabnik B spremeni in pošlje ali pošlje nespremenjeno dobavitelju v imenu uporabnika A ali uporabnika B. Lahko jo pa tudi vrne uporabniku A (če jo je potrebno popraviti/dopolniti). Ta možnost je urejena za podjetja, kjer imajo notranjo nabavo ali želijo, da naročila preden se pošljejo potrdi nadrejena oseba.

  • Obvestilo o novem naročilu

Obvestilo je vidno na začetni strani v oknu statistike

  • Gumb za pošiljanje

V košarici desno zgoraj nad naročili se pojavi gumb z imenom naslovnika

  • Gumb, za vračilo košarice pošiljatelju

Naslovniku se pojavi tudi gumb s katerim lahko vrne košarico pošiljatelju

  • Interne opombe, namenjene prejemnika košarice

Na levi še vedno opomba namenjena dobavitelju, na desni strani pa opomba za prejemnika košarice

  • Seznam prejetih košaric

Oseba, ki ima pravice za obdelavo in/ali pregled košaric dobi pri poslanih košaricah na strani seznam prejetih košaric s statusi. V kolikor si želimo ogledati določeno košarico kliknemo na ikono , če pa želimo urejati košarico pa kliknemo na. Lahko tudi označimo več postavk iz seznama in jih prenesemo hkrati v košarico s klikom na in tako kombiniramo košarice več uporabnikov. Sistem nas tako postavi v našo košarico in združi ter sešteje količine artiklov. Možno je tudi samo delno poslati naročila in nadaljevati drugič. Ko obdelamo eno košarico se lahko vrnemo v seznam poslanih košaric s klikom na

Seznam košaric lahko vidimo po zavihkih za vse osebe do katerih imamo dostop (pravice)

lahko vidimo prejete in poslane košarice .

  • Statusi

Prvi status je informativen za urejevalca košarice, da lahko vidi katero košarico obdeluje trenutno Drugi statusi se pojavijo v seznamu prejetih košaric:

Če želimo neki košarici spremeniti status prisilno (da jo označimo kot zaključeno) kliknemo na ikono in se ikona spremeni

posiljanje_kosaric.txt · Zadnja sprememba: 2023/05/30 16:30 uporabnika igor-navodila